Horten Skolekorps

Styret

Styret er korpsets øverste organ mellom to årsmøter, og står også ansvarlig for den daglige driften av korpset. Nedenfor er oversikt over medlemmene av styret.

  • Formann: Ann Eli Børnes
  • Nestformann: Nina Pedersen
  • Regnskap/kasserer: Mary Jenatro Jino Reginus 
  • Sekretær: Veronica Haugen
  • Dugnadsansvarlig: Nina Stange
  • Styremedlem: Tonny Kluften
  • Varamedlem 1: Kristin Iglekjøn
  • Varamedlem 1: Bjørge Trudvang

Andre uten styreverv

  • Materialforvalter bekledning: Irene Larsen
  • Materialforvalter instrumenter Jino Reginus