Horten Skolekorps

Flaggliste

Flagging på Lillås skole, Nordskogen skole, Sentrum Skole og Åsen Terrasse.

 MERK AT DET ER DELT, 2 SKOLER PR.FAMILIE

  • Flagget heises i månedene mars – oktober kl 08.00, i månedene november – februar kl 09.00.
  • Flagget fires ved solnedgang, dog senest kl 21.00
  • Når du har hatt flaggvakt skal flaggene leveres til neste på listen. Hvis det nærmer seg din flaggvakt, og du ikke har fått flaggene, ta kontakt med forrige på listen i god tid!
  • Om du ikke kan flagge på oppsatt dato, er du selv ansvarlig for å bytte med en annen på listen. 
  • Spørsmål rettes til Jonas Eriksson tlf 99214217

Flagglisten er distribuert på epost.