Horten Skolekorps

Facebook- sider

Horten Skolekorps sine Facebook-sider er:

1. Horten Skolekorps

(https://www.facebook.com/Horten-skolekorps-269067953533734/)

Dette er den offisielle åpne facebook- siden til Horten Skolekorps

2. Horten Skolekorps. Intern kommunikasjon og informasjon

(https://www.facebook.com/groups/1419494501435154/)

Dette er vår nye side for kommunikasjon innad i korpset.